Celal Demir | Yazar – Çevirmen

celal demir yazılar

Edebi düşünüşte şiirin anlam alanını belli bir çizgide olduğunu kavramak için temel ve yan kavramlara bakmak çoğu zaman tek başına...